•  Hồ sơ năng lực

 • Các loại tiêu chuẩn mặt bích JIS thông dụng

  Vì thế, người ta đã sáng lập nên tiêu chuẩn mặt bích nhằm đánh giá chất lượng cũng như dựa vào đây xem xét thông số kỹ thuật của mặt bích có thích hợp với nhu cầu sử dụng hay không. Dựa trên thông số kỹ thuật trong các bộ tiêu chuẩn mặt bích xác định độ dày, đường kính ngoài, đường kính trong, tâm lỗ, khoảng cách lỗ, sai số, kích thước lỗ,… trong quá trình sản xuất mặt bích

  Mặt bích là phụ kiện không thể thiếu trong việc kết nối của hệ thống đường ống.

  Vì thế, người ta đã sáng lập nên tiêu chuẩn mặt bích nhằm đánh giá chất lượng cũng như dựa vào đây xem xét thông số kỹ thuật của mặt bích có thích hợp với nhu cầu sử dụng hay không. Dựa trên thông số kỹ thuật trong các bộ tiêu chuẩn mặt bích xác định độ dày, đường kính ngoài, đường kính trong, tâm lỗ, khoảng cách lỗ, sai số, kích thước lỗ,… trong quá trình sản xuất mặt bích

   

  • Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K.

  matbichjis5k

  • Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K.

   thongsokythuatmatbichjis10k

  • Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K.

  thong_so_ky_thuat_mat_bich_jis_16k

  •  Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K.

  thong_so_k_thuat_mat_bich_jis20k

  Các bài khác

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 về Cọc ống ván thép

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 2012 về Cọc ống ván thép Phụ lục A (Tham khảo) Ví dụ về hình dạng và kích thước điển hình của phụ kiện Phụ lục này mô tả ví dụ điển hình về hình dạng, kích thước và những đặc điểm khác của phụ […]

  Xem thêm

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn theo TCVN 197 (ISO 6982). 12.1. Phương pháp xác định thành phần hóa học Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng. Thành phần hóa học của ống được xác định […]

  Xem thêm

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép 3.1. Ký hiệu cọc ống ván thép bao gồm các chữ và số như sau: – SPSP: Chữ viết tắt của cọc ván ống thép theo tiếng Anh (Steel Pipe Sheet Piles). – Ba chữ số tiếp sau chỉ giới hạn bền kéo nhỏ nhất […]

  Xem thêm