•  Hồ sơ năng lực

 • Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép

  3.1. Ký hiệu cọc ống ván thép bao gồm các chữ và số như sau:

  – SPSP: Chữ viết tắt của cọc ván ống thép theo tiếng Anh (Steel Pipe Sheet Piles).

  – Ba chữ số tiếp sau chỉ giới hạn bền kéo nhỏ nhất tính bằng megapascal (MPa).

  3.2. Cọc ống ván thép được chia thành 3 cấp theo Bảng 1.

  Bảng 1 – Ký hiệu cấp cọc ống ván thép

  Ký hiệu cấp cọc

  Giới hạn bền kéo

  MPa

  SPSP 345

  ≥ 345

  SPSP 400

  ≥ 400

  SPSP 490

  ≥ 490

  4. Phương pháp sản xuất cọc ống ván thép

  4.1. Ống hở được sản xuất bằng cách hàn xoắn ốc và hàn thẳng thép băng cuộn theo phương pháp hàn hồ quang điện hoặc hàn điện trở.

  Mối hàn nối của các ống hở với nhau theo mối hàn chu vi tại nơi sản xuất phải được bố trí so le với nhau ít nhất bằng 1/8 chu vi ống.

  4.2. Thân ống thép là ống hở duy nhất hoặc là các ống nối từ các ống hở bằng cách hàn theo chu vi tại nơi sản xuất. Những ống nối có thể được chế tạo bằng cách liên kết các ống hở khác cấp nhau hoặc có chiều dày khác nhau bằng cách hàn chu vi tại nơi sản xuất.

  4.3. Cọc ống ván thép được tạo ra bằng cách hàn tai nối vào thân của ống thép.

  5. Thành phần hóa học

  Các ống hở được xác định thành phần hóa học phù hợp với 12.1 và kết quả phân tích mẻ nấu của chúng phải theo Bảng 2.

  Bảng 2 – Thành phần hóa học

  Tính bằng phần trăm

  Kí hiệu cấp

  C

  Si

  Mn

  P

  S

  SPSP 345

  ≤ 0,050

  ≤ 0,050

  SPSP 400

  ≤ 0,25

  ≤ 0,040

  ≤ 0,040

  SPSP 490

  ≤ 0,18

  ≤ 0,55

  ≤ 1,65

  ≤ 0,035

  ≤ 0,035

  Các nguyên tố hợp kim khác với những nguyên tố được nêu trong bảng có thể được thêm vào, nếu có yêu cầu.

  6. Tính chất cơ học ống ván thép

  Các ống hở phải được thử phù hợp với 12.2 và giới hạn bền kéo, giới hạn chảy, độ giãn dài của ống hở, giới hạn bền kéo của mối hàn và độ chống nén bẹp của ống hở phải phù hợp với bảng 3. Đối với độ chống nén bẹp, các mẫu thử không được có các vết rạn hoặc nứt. Tuy nhiên giới hạn bền kéo của chi tiết hàn được áp dụng cho ống hở được sản xuất theo phương pháp hàn hồ quang và độ chống nén bẹp được áp dụng cho ống hở được sản xuất theo phương pháp hàn điện trở.

  Bảng 3 – Tính chất cơ học

  Kí hiệu cấp

  Giới hạn bền kéo

  MPa

  Giới hạn chảy

  MPa

  Độ giãn dài

  %

  Giới hạn bền kéo của mối hàn

  MPa

  Độ chống nén bẹp

  Khoảng cách giữa các tấm phẳng (H)

  (D là đường kính ngoài của ống)

  Mẫu thử theo Hình 4

  Hướng vuông góc với trục ống

  SPSP 345

  ≥ 345

  ≥ 205

  ≥ 18

  ≥ 345

  2/3D

  SPSP 400

  ≥ 400

  ≥ 235

  ≥ 18

  ≥ 400

  2/3D

  SPSP 490

  ≥ 490

  ≥ 315

  ≥ 18

  ≥ 490

  7/8D

  CHÚ THÍCH: 1 MPa = 1 N/mm2

  Tính bằng milimet

  Chiều rộng

  W

  Chiều dài cữ

  L

  Chiều dài phần song song

  P

  Bán kính góc lượn

  R

  Chiều dày

  T

  25

  50

  60

  Nhỏ nhất 15

  Chiều dày của vật liệu

  CHÚ THÍCH: Khi sử dụng mẫu thử này cho phép băng có chiều dày không lớn hơn 3 mm, bán kính góc lượn R phải từ 20 mm đến 30 mm và chiều rộng B có đầu kẹp phải không nhỏ hơn 30 mm.

  Hình 4 – Mẫu thử kéo

  7. Mối hàn chu vi tại nơi sản xuất

  Mối hàn chu vi tại nơi sản xuất và chất lượng của chúng phải như sau:

  7.1. Vật liệu hàn

  Các vật liệu hàn sử dụng cho mối hàn chu vi để liên kết những ống hở với nhau tạo nên một ống đơn phải có giới hạn bền kéo không nhỏ hơn giới hạn bền kéo của vật liệu ống hở và thích hợp với vật liệu ống hở.

  Ngoài ra vật liệu hàn sử dụng cho mối hàn chu vi tại nơi sản xuất của các loại ống hở khác nhau về cấp ống phải có giới hạn bền kéo bằng hoặc lớn hơn giới hạn bền kéo của vật liệu ống hở có giới hạn bền kéo thấp hơn trong nhóm ống hở được hàn nối.

  7.2. Chất lượng

  Mối hàn chu vi tại nơi sản xuất phải được kiểm tra bằng chụp tia bức xạ theo 12.3 và khuyết tật phải là mức chấp nhận 2 theo TCVN 7508.

  8. Vật liệu của tai nối và tai nối liên kết

  Vật liệu của tai nối và tai nối liên kết phải có cơ tính bằng hoặc cao hơn cơ tính của SPSP 345 đối với cọc cấp SPSP 345 và của ống hở SPSP 400 đối với cọc cấp SPSP 400 và SPSP 490 và thích hợp với vật liệu ống hở.

  Những vật liệu hàn được sử dụng để lắp ghép các tai nối và tai nối liên kết phải có giới hạn bền kéo bằng hoặc cao hơn giới hạn bền kéo quy định của vật liệu làm tai nối và tai nối liên kết và phù hợp với quy định của 7.1.

  9. Phụ kiện, tạo hình, sơn và phủ

  Khách hàng có thể chỉ định các phương pháp tạo hình, sơn và phủ cho các phụ kiện gắn với cọc ống ván thép, các phương pháp tạo hình, sơn và phủ cho cọc. Trong trường hợp này chất lượng bề mặt, cách kiểm tra, ghi nhãn và các yêu cầu khác phải theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng. Ngoài những yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn này, hình dạng và kích thước điển hình của phụ kiện gắn với thân ống thép được trình bày trong Phụ lục A, các mẫu điển hình về tạo hình, sơn và phủ trên thân ống thép được trình bày trong Phụ lục B.

  Các yêu cầu về phụ kiện, phương pháp tạo hình, sơn và phủ này có thể được khách hàng chỉ định theo thỏa thuận trước với nhà sản xuất.

  10. Hình dạng, kích thước, khối lượng và dung sai

  10.1. Hình dạng bao ngoài của cọc ống ván thép

  Hình dạng bao ngoài của cọc ống ván thép phải như được trình bày trên Hình 5. Khi nối các ống hở có chiều dày khác nhau, các ống hở phải được gia công trước tại nơi sản xuất theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp.

  CHỈ DẪN: Mặt đỉnh là đầu trên của cọc ống ván thép và bề mặt tại mũi cọc là đầu dưới của cọc ống ván thép.

  Hình 5 – Hình dạng 2 mặt đỉnh – đáy và các mối hàn chu vi ở công trường của cọc ống ván thép

  a) Chiều dài của phần bị cắt ở mặt trong ống không được nhỏ hơn 4 (t– t2). Tuy nhiên, khi t– t2 không lớn hơn 2 mm, không chú ý đến mối hàn 2 mặt trong và ngoài được thi công như thế nào; hoặc khi t– t2 không lớn hơn 3 mm trong trường hợp đường hàn cả 2 mặt là mối hàn chu vi tại nơi sản xuất, không yêu cầu phải cắt đi.

  Hình 6 – Hình dạng mối hàn chu vi tại nơi sản xuất của các ống hở có chiều dày khác nhau

  10.2. Hình dạng tai nối và tai nối liên kết của cọc ống ván thép

  Nếu không có chỉ dẫn khác, hình dạng tai nối và tai nối liên kết của cọc ống ván thép phải phù hợp với Hình 7. Các ví dụ về kích thước tai nối và tai nối liên kết được trình bày ở Bảng 4.

  Hình 7 – Dạng tai nối và liên kết tai nối

  Bảng 4 – Các kích thước tai nối và tai nối liên kết điển hình

  Tính bằng milimét

  Dạng tai nối

  Kích thước tai nối

  Chú thích

  Dạng L – T

  L: Thép góc

  T: Thép chữ T

  L: 65 x 65 x 8

  T: 125 x 9 x (x 39 x 12)

   

  L: 75 x 75 x 9

  T: 125 x 9 x (x 39 x 12)

   

  L: 100 x 75 x 10

  T: 125 x 9 x (x 39 x 12)

  L: A x C x t

  T: B x t2 (x H x t1)

  Dạng P – P

  P: Thép ống

  P: Ø165,2 x 9

  P: Ø165,2 x 11

  P: D x t
  Dạng P – T

  P: Thép ống

  T: Thép chữ T

  P: Ø165,2 x 9

  T: 76 x 85 x 9 x 9

  P: D x t

  T: H x B x t1 x t2

  10.3. Kích thước và khối lượng của thân ống thép

  Kích thước và khối lượng của thân ống thép như sau:

  a) Đường kính ngoài, chiều dày, diện tích mặt cắt ngang và khối lượng đơn vị của thân ống thép được quy định trong Bảng 5.

  b) Chiều dài của ống hở thường là 2 m hoặc lớn hơn. Chiều dài của thân ống thép thường là 6 m hoặc tăng thêm theo bội số của 0,5 m.

  Bảng 5 – Kích thước a) và khối lượng đơn vị

  Đường kính ngoài

  D

  mm

  Chiều dày

  t

  mm

  Diện tích mặt cắt ngang

  A

  cm2

  Khối lượng đơn vị

  W

  kg/m

  Thông số tham khảo

  Mômen quán tính trục phẳng

  l

  cm4

  Mô-đun quán tính

  Z

  cm3

  Bán kính quán tính

  i

  cm

  Diện tích mặt ngoài

  m2/m

  500

  9

  12

  14

  138,8

  184,0

  213,8

  109

  144

  168

  418 x 102

  548 x 102

  632 x 102

  167 x 10

  219 x 10

  253 x 10

  17,4

  17,3

  17,2

  1,57

  1,57

  1,57

  508,0

  9

  12

  14

  141,1

  187,0

  217,3

  111

  147

  171

  439 x 102

  575 x 102

  663 x 102

  173 x 10

  227 x 10

  261 x 10

  17,6

  17,5

  17,5

  1,60

  1,60

  1,60

  600

  9

  12

  14

  16

  167,1

  221,7

  257,7

  293,6

  131

  174

  202

  230

  730 x 102

  958 x 102

  111 x 103

  125 x 103

  243 x 10

  319 x 10

  369 x 10

  417 x 10

  20,9

  20,8

  20,7

  20,7

  1,88

  1,88

  1,88

  1,88

  609,6

  9

  12

  14

  16

  169,8

  225,3

  262,0

  298,4

  133

  177

  206

  234

  766 x 102

  101 x 103

  116 x 103

  132 x 103

  251 x 10

  330 x 10

  381 x 10

  431 x 10

  21,2

  21,1

  21,1

  21,0

  1,92

  1,92

  1,92

  1,92

  700

  9

  12

  14

  16

  195,4

  259,4

  301,7

  343,8

  153

  204

  237

  270

  117 x 103

  154 x 103

  178 x 103

  201 x 103

  333 x 10

  439 x 10

  507 x 10

  575 x 10

  24,4

  24,3

  24,3

  24,2

  2,20

  2,20

  2,20

  2,20

  711,2

  9

  12

  14

  16

  198,5

  263,6

  306,6

  349,4

  156

  207

  241

  274

  122 x 103

  161 x 103

  186 x 103

  211 x 103

  344 x 10

  453 x 10

  524 x 10

  594 x 10

  24,8

  24,7

  24,7

  24,6

  2,23

  2,23

  2,23

  2,23

  800

  9

  12

  14

  16

  223,6

  297,1

  345,7

  394,1

  176

  233

  271

  309

  175 x 103

  231 x 103

  267 x 103

  303 x 103

  437 x 10

  577 x 10

  668 x 10

  757 x 10

  28,0

  27,9

  27,8

  27,7

  2,51

  2,51

  2,51

  2,51

  812,8

  9

  12

  14

  16

  227,3

  301,9

  351,3

  400,5

  178

  237

  276

  314

  184 x 103

  242 x 103

  280 x 103

  318 x 103

  452 x 10

  596 x 10

  690 x 10

  782 x 10

  28,4

  28,3

  28,2

  28,2

  2,55

  2,55

  2,55

  2,55

  900

  12

  14

  16

  19

  334,8

  389,7

  444,3

  525,9

  263

  306

  349

  413

  330 x 103

  382 x 103

  434 x 103

  510 x 103

  733 x 10

  850 x 10

  965 x 10

  113 x 102

  31,4

  31,3

  31,3

  31,2

  2,83

  2,83

  2,83

  2,83

  914,4

  12

  14

  16

  19

  340,2

  396,0

  451,6

  534,5

  267

  311

  354

  420

  346 x 103

  401 x 103

  456 x 103

  536 x 103

  758 x 10

  878 x 10

  997 x 10

  117 x 102

  31,9

  31,8

  31,8

  31,7

  2,87

  2,87

  2,87

  2,87

  1000

  12

  14

  16

  19

  372,5

  433,7

  494,6

  585,6

  292

  340

  388

  460

  455 x 103

  527 x 103

  599 x 103

  705 x 103

  909 x 10

  105 x 102

  120 x 102

  141 x 102

  34,9

  34,9

  34,8

  34,7

  3,14

  3,14

  3,14

  3,14

  1016,0

  12

  14

  16

  19

  378,5

  440,7

  502,7

  595,1

  297

  346

  395

  467

  477 x 103

  553 x 103

  628 x 103

  740 x 103

  939 x 102

  109 x 102

  124 x 102

  146 x 102

  35,5

  35,4

  35,4

  35,3

  3,19

  3,19

  3,19

  3,19

  1100

  14

  16

  19

  477,6

  544,9

  645,3

  375

  428

  506

  704 x 103

  800 x 103

  943 x 103

  128 x 102

  146 x 102

  171 x 102

  38,4

  38,3

  38,2

  3,46

  3,46

  3,46

  1117,6

  14

  16

  19

  485,4

  553,7

  655,8

  381

  435

  515

  739 x 103

  840 x 103

  990 x 103

  132 x 102

  150 x 102

  177 x 102

  39,0

  39,0

  38,8

  3,51

  3,51

  3,51

  1200

  14

  16

  19

  22

  521,6

  595,1

  704,9

  814,2

  409

  467

  553

  639

  917 x 103

  104 x 104

  123 x 104

  141 x 104

  153 x 102

  174 x 102

  205 x 102

  235 x 102

  41,9

  41,9

  41,8

  41,7

  3,77

  3,77

  3,77

  3,77

  1219,2

  14

  16

  19

  22

  530,1

  604,8

  716,4

  827,4

  416

  475

  562

  650

  963 x 103

  109 x 104

  129 x 104

  148 x 104

  158 x 102

  180 x 102

  212 x 102

  243 x 102

  42,6

  42,5

  42,4

  42,3

  3,83

  3,83

  3,83

  3,83

  1300

  16

  19

  22

  645,4

  764,6

  883,3

  507

  600

  693

  133 x 104

  157 x 104

  180 x 104

  205 x 102

  241 x 102

  278 x 102

  45,4

  45,3

  45,2

  4,08

  4,08

  4,08

  1320,8

  16

  19

  22

  655,9

  777,0

  897,7

  515

  610

  705

  140 x 104

  165 x 104

  189 x 104

  211 x 102

  249 x 102

  287 x 102

  46,1

  46,0

  45,9

  4,15

  4,15

  4,15

  1400

  16

  19

  22

  695,7

  824,3

  952,4

  546

  647

  748

  167 x 104

  197 x 104

  226 x 104

  238 x 102

  281 x 102

  323 x 102

  48,9

  48,8

  48,7

  4,40

  4,40

  4,40

  1422,4

  16

  19

  22

  706,9

  837,7

  967,9

  555

  658

  760

  175 x 104

  206 x 104

  237 x 104

  246 x 102

  290 x 102

  334 x 102

  49,7

  49,6

  49,5

  4,47

  4,47

  4,47

  1500

  19

  22

  25

  884,0

  1021,5

  1158,5

  694

  802

  909

  242 x 104

  279 x 104

  315 x 104

  323 x 102

  372 x 102

  420 x 102

  52,4

  52,3

  52,2

  4,71

  4,71

  4,71

  1524,0

  19

  22

  25

  898,3

  1038,1

  1177,3

  705

  815

  924

  254 x 104

  293 x 104

  331 x 104

  334 x 102

  384 x 102

  434 x 102

  53,2

  53,1

  53,0

  4,79

  4,79

  4,79

  1600

  19

  22

  25

  943,7

  1090,6

  1237,0

  741

  856

  971

  295 x 104

  340 x 104

  384 x 104

  369 x 102

  424 x 102

  480 x 102

  55,9

  55,8

  55,7

  5,03

  5,03

  5,03

  1625,6

  19

  22

  25

  959,0

  1108,3

  1257,1

  753

  870

  987

  309 x 104

  356 x 104

  403 x 104

  381 x 102

  438 x 102

  495 x 102

  56,8

  56,7

  56,6

  5,11

  5,11

  5,11

  1800

  22

  25

  1228,9

  1394,1

  965

  1094

  486 x 104

  549 x 104

  540 x 102

  610 x 102

  62,9

  62,8

  5,65

  5,65

  2000

  22

  25

  1367,1

  1551,2

  1073

  1218

  669 x 104

  756 x 104

  669 x 102

  756 x 102

  69,9

  69,8

  6,28

  6,28

  CHÚ THÍCH: Giá trị số học của khối lượng đơn vị được tính bằng công thức sau với khối lượng riêng của thép là 7,85 g/cm3 và được làm tròn tới 3 chữ số có nghĩa theo TCVN 1517. Trong trường hợp lớn hơn 1000 kg/m, được làm tròn tới 4 chữ số.

  W = 0,02466t(D-t)

  Trong đó:     W: Khối lượng đơn vị của ống (kg/m)

  t: chiều dày của ống (mm)

  D: đường kính ngoài của ống (mm)

  0,02466: Hệ số chuyển đổi đơn vị để tính được W.

  a) Những kích thước khác so với bảng trên phải theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất với khách hàng.

  10.4. Hình dạng và dung sai kích thước của cọc ống ván thép

  Hình dạng và dung sai về kích thước của cọc ống ván thép phải phù hợp với các mức quy định nêu tại mục a) và b) dưới đây. Trong trường hợp cọc ống ván thép có đường kính ngoài nhỏ hơn 500 mm hoặc lớn hơn 2000 mm hoặc trong trường hợp tỷ số t/D nhỏ hơn 1,1%, hình dạng và dung sai kích thước phải theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

  a) Hình dạng và dung sai kích thước của cọc ống ván thép phải phù hợp với các quy định trong Bảng 6.

  b) Đối với mối hàn chu vi tại công trường, độ lệch tuyến tính tại mối nối giữa hai cọc ống ván thép (sau đây gọi là “độ lệch tuyến tính của mối hàn chu vi tại công trường”) phải bằng chênh lệch chiều dài ngoại biên giữa các thân ống thép đã chia chovà dung sai cho phép phải phù hợp với quy định trong Bảng 7, với  = 3,1416.

  Bảng 6 – Hình dạng và dung sai kích thước

  Phân loại

  Dung sai

  Ghi chú

  Đường kính ngoài a)

  (D)

  Phần cuối của ống

  ± 0,5%

  Dung sai đường kính ngoài phải dựa trên kích thước đo chu vi. Quy đổi chung của đường kính ngoài (D) và chu vi (c) phải theo công thức:

  D = c/

  Với: D: đường kính ngoài (mm)

  c: chu vi (mm)

   = 3,1416

  Chiều rộng

  (W)

  1,1% ≤ t/D < 1,5%

  ± 2,0%

  t/D ≥ 1,5%

  ± 1,5%

  Chiều dày a)

  (t)

  t < 16 mm

  500 mm ≤ D < 800 mm

  + Không xác định

  – 0,7 mm

  800 mm ≤ D ≤ 2000 mm

  + Không xác định

  – 0,8 mm

  t ≥ 16 mm

  500 mm ≤ D < 800 mm

  + Không xác định

  – 0,8 mm

  800 ≤ D ≤ 2000 mm

  + Không xác định

  – 1,0 mm

  Chiều dài b)

  (L), (l)

  Thân ống thép (L)

  + Không xác định

  – 0

  Tai nối (l)

   

  Bảng 6 – Tiếp theo

  Phân loại

  Dung sai

  Ghi chú

  Độ uốn c)

  (M)

  M ≤ 0,1% L với L là chiều dài ống.

  Tuy nhiên có thể lấy M ≤ 6 mm đối với ống có L < 6 m

  Độ võng d)

  (S)

  S ≤ 0,1% L

  Tuy nhiên, S ≤ 6 mm đối với ống có L < 6 m

  Độ thẳng d) (P) của rãnh tai nối

  Chiều dài của tai nối

  (l) ≤ 15 m

  lớn nhất 10 mm

  Chiều dài của tai nối

  (l) > 15 m

  Trong khoảng 1/1500 chiều dài (l) của tai nối

  Vị trí gắn tai nối

  (Q)

  Phần đầu mút của ống

  Lớn nhất 5 mm

  Độ nén bẹp của mặt mút để tạo hình cho đường hàn tại công trường

  Thân ống thép (h)

  Lớn nhất 2 mm

  Tai nối (h’)

  Độ vuông góc của mặt mút ống để tạo hình cho mối hàn chu vi tại công trường

  Thân ống thép (C)

  D ≤ 1000 m\m

  L ≤ 18 m

  C ≤ 0,5%D, lớn nhất 3 mm

  L > 18 m

  C ≤ 0,5%D, lớn nhất 4 mm

  D > 1000 mm

  Tai nối (C’)

  Lớn nhất 2 mm

  CHÚ THÍCH: Mặc dù các hình cột ghi chú ở Bảng 6 được thể hiện cho loại ống P – P, nhưng nguyên tắc này vẫn áp dụng được cho các dạng tai nối khác.

  a) Đường kính ngoài và chiều dày phải được đo ở phần thân ống thép.

  b) Dung sai chiều dài có thể được lấy theo hợp đồng giữa nhà sản xuất và khách hàng, với dung sai dương: + không xác định và dung sai âm: – 50 mm.

  c) Điểm đo độ uốn phải ở gần tai nối và ở cả chỗ lồi cũng như chỗ lõm.

  d) Các điểm đo độ võng và độ thẳng của rãnh tai nối phải ở cả chỗ lồi cũng như chỗ lõm.

  Bảng 7 – Dung sai về độ lệch tuyến tính của mối hàn chu vi tại công trường a)

  Tính bằng milimét

  Đường kính ngoài D, mm

  Dung sai

  500 ≤ D < 700 mm

  Lớn nhất 2

  700 ≤ D ≤ 1016 mm

  Lớn nhất 3

  1016 < D ≤ 2000 mm

  Lớn nhất 4

  CHÚ THÍCH: Độ lệch tuyến tính là sự chênh lệch đường kính ngoài (giá trị quy đổi chiều dài ngoại biên) của hai cọc ống ván thép được nối với nhau bằng mối hàn chu vi tại công trường.

  a) Khi cần để quyết định trước kết hợp một phần hoặc tất cả các cọc ống ván thép đúng theo dung sai. Các cọc ống ván thép nối với nhau phải được ghi nhãn riêng từng cọc bằng số hoặc ký hiệu nhằm tránh sai sót khi thao tác ngoài công trường.

  10.5. Đai tăng cường được gắn vào cọc ống ván thép khi tỷ số t/D (chiều dày/đường kính ngoài) nhỏ hơn 1,1 %.

  Khi tỷ số t/D của cọc ống ván thép nhỏ hơn 1,1%, phải gắn đai tăng cường bên trong để chống biến dạng.Dung sai chiều rộng trong trường hợp này phải là ± 2,0 %. Kích thước điển hình của đai tăng cường được trình bày ở Hình 8.

  Hình 8 – Đai tăng cường để chống biến dạng

  11. Chất lượng bề mặt ống ván thép

  Cọc ống ván thép phải không có khuyết tật bất lợi cho việc sử dụng. Tuy nhiên, sự gián đoạn bề mặt gây bất lợi cho sử dụng có thể loại bỏ bằng cách mài hoặc được sửa chữa bằng hàn.

  Các bài khác

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 về Cọc ống ván thép

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 2012 về Cọc ống ván thép Phụ lục A (Tham khảo) Ví dụ về hình dạng và kích thước điển hình của phụ kiện Phụ lục này mô tả ví dụ điển hình về hình dạng, kích thước và những đặc điểm khác của phụ […]

  Xem thêm

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn theo TCVN 197 (ISO 6982). 12.1. Phương pháp xác định thành phần hóa học Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng. Thành phần hóa học của ống được xác định […]

  Xem thêm

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9246 : 2012 CỌC ỐNG VÁN THÉP

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9246 : 2012 CỌC ỐNG VÁN THÉPSteel pipe sheet piles Lời nói đầu TCVN 9246: 2012 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5530:2010. TCVN 9246:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, […]

  Xem thêm