•  Hồ sơ năng lực

 • Phương pháp quy đổi tính trọng lượng của ống thép

  Công thức tính Barem như sau: (OD - W) * W * 0.02466 * L Trong đó: OD: đường kính ngoài của ống thép (mm) W: Độ dày của ống thép (mm) L: chiều dài ống (mm)

  Có nhiều phương pháp quy đổi, tính trọng lượng của ống thép nhưng phương pháp quy đổi trọng lượng theo Barem là phương pháp tính dễ dàng, phổ biến nhất được các nhà thầu và nhà máy sử dụng.

  Công thức tính Barem như sau: (OD - W) * W * 0.02466 * L Trong đó: OD: đường kính ngoài của ống thép (mm) W: Độ dày của ống thép (mm) L: chiều dài ống (mm)

  Công thức tính Barem như sau: (OD – W) * W * 0.02466 * L Trong đó: OD: đường kính ngoài của ống thép (mm) W: Độ dày của ống thép (mm) L: chiều dài ống (mm)

  Công thức tính Barem như sau:

  (OD – W) * W * 0.02466 * L
  Trong đó:
  OD: đường kính ngoài của ống thép (mm)
  W: Độ dày của ống thép (mm)
  L: chiều dài ống (mm)
  Ví dụ:
  Để tính trọng lượng của ống 273.1 mm dày 6.35 mm dài 6m ta tính như sau:
  (273.1 – 6.35) * 6.35 * 0.02466 * 6 = 250.623 kg/6m

  Các bài khác

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 về Cọc ống ván thép

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 2012 về Cọc ống ván thép Phụ lục A (Tham khảo) Ví dụ về hình dạng và kích thước điển hình của phụ kiện Phụ lục này mô tả ví dụ điển hình về hình dạng, kích thước và những đặc điểm khác của phụ […]

  Xem thêm

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn theo TCVN 197 (ISO 6982). 12.1. Phương pháp xác định thành phần hóa học Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng. Thành phần hóa học của ống được xác định […]

  Xem thêm

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép 3.1. Ký hiệu cọc ống ván thép bao gồm các chữ và số như sau: – SPSP: Chữ viết tắt của cọc ván ống thép theo tiếng Anh (Steel Pipe Sheet Piles). – Ba chữ số tiếp sau chỉ giới hạn bền kéo nhỏ nhất […]

  Xem thêm