•  Hồ sơ năng lực

 • CỌC ỐNG VÁN THÉP STEEL PIPE SHEET PILE

  Cọc ống ván thép áp dụng cho các công trình cảng, hải cảng (Tường bến, kè) móng cầu (Móng cọc ống thép dạng giếng) dân dụng đô thị như tường chắn đất, vòng vây.

 • Liên hệ: 0988.983.479

 • Mô tả

  CỌC ỐNG VÁN THÉP STEEL PIPE SHEET PILE

  Nhờ tính liên kết bằng tai nối, cọc ống ván thép phát huy tính năng vượt trội như tăng khả năng chịu lực cao, cạnh tranh về giá thành, rút ngắn thời gian thi công tại khu vực nước sâu, đất yếu, khu vực khó thi công.

  Hat-type sheet pile is 900mm in width.
  Cọc ống ván thép có đặc điểm tương tự cọc ống thép nhưng có thêm phần tai nối ở 2 bên cọc. Các kiểu tai nối P-P, P-T và L-T.
  Cọc ống ván thép áp dụng cho các công trình cảng, hải cảng (Tường bến, kè) móng cầu (Móng cọc ống thép dạng giếng) dân dụng đô thị như tường chắn đất, vòng vây.