•  Hồ sơ năng lực

 • Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k, 10k, 16k, 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  a. Tiêu chuẩn mặt bích JIS là gì?

  Tiêu chuẩn JIS (viết tắt là Japan Industrial Standard) là một tiêu chuẩn của Nhật bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản. Quy trình tiêu chuẩn hóa được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản.

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS là những thông số tiêu chuẩn của tính toán và kiểm tra để sản xuất mặt bích nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật chất lượng. Mặt bích thường được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau: JIS 2K, JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K, JIS 30K, JIS 40K, JIS 63K, với thông số tiêu chuẩn để đảm bảo kỹ thuật như chịu áp suất, nhiệt độ, chống ăn mòn, khả năng oxy hòa, khả nằng bền…

  b. Các loại tiêu chuẩn mặt bích JIS thông dụng:

  Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K.
  Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K.
  Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K.
  Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K.

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Jis 5k 10k 16k 20k

  Các bài khác

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 về Cọc ống ván thép

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 2012 về Cọc ống ván thép Phụ lục A (Tham khảo) Ví dụ về hình dạng và kích thước điển hình của phụ kiện Phụ lục này mô tả ví dụ điển hình về hình dạng, kích thước và những đặc điểm khác của phụ […]

  Xem thêm

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn theo TCVN 197 (ISO 6982). 12.1. Phương pháp xác định thành phần hóa học Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng. Thành phần hóa học của ống được xác định […]

  Xem thêm

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép 3.1. Ký hiệu cọc ống ván thép bao gồm các chữ và số như sau: – SPSP: Chữ viết tắt của cọc ván ống thép theo tiếng Anh (Steel Pipe Sheet Piles). – Ba chữ số tiếp sau chỉ giới hạn bền kéo nhỏ nhất […]

  Xem thêm