•  Hồ sơ năng lực

 • Thông số kỹ thuật trong các bộ tiêu chuẩn mặt bích xác định độ dày

  Các mặt bích có tiêu chuẩn giống nhau sẽ kết nối được với nhau do khoảng cách các lỗ bu lông giống nhau và ngược lại. Nếu bạn không biết mặt bích hiện tại trên thiết bị thuộc tiêu chuẩn nào thì có thể tra cứu ở bảng thông số kỹ thuật của từng tiêu chuẩn.

  Các mặt bích có tiêu chuẩn giống nhau sẽ kết nối được với nhau do khoảng cách các lỗ bu lông giống nhau và ngược lại. Nếu bạn không biết mặt bích hiện tại trên thiết bị thuộc tiêu chuẩn nào thì có thể tra cứu ở bảng thông số kỹ thuật của từng tiêu chuẩn.

  Tiêu chuẩn mặt bích là gì?

  Mặt bích là phụ kiện không thể thiếu trong việc kết nối của hệ thống đường ống. Vì thế, người ta đã sáng lập nên tiêu chuẩn mặt bích nhằm đánh giá chất lượng cũng như dựa vào đây xem xét thông số kỹ thuật của mặt bích có thích hợp với nhu cầu sử dụng hay không.

  Dựa trên thông số kỹ thuật trong các bộ tiêu chuẩn mặt bích xác định độ dày, đường kính ngoài, đường kính trong, tâm lỗ, khoảng cách lỗ, sai số, kích thước lỗ,… trong quá trình sản xuất mặt bích.

  Hiện nay, có 4 tiêu chuẩn của mặt bích được áp dụng là:

  – Tiêu chuẩn ANSI ( American National Standards Institute) – Tiêu chuẩn của nước Mỹ.

  – Tiêu chuẩn BS (British Standards Institute) – Tiêu chuẩn của nước Anh.

  – Tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung) – Tiêu chuẩn của nước Đức.

  – Tiêu chuẩn JIS (Japan Industrial Standard) – Tiêu chuẩn của nước Nhật.

  Mỗi tiêu chuẩn mặt bích khác nhau sẽ cho ra mặt bích có kích thước, độ dày, số lỗ bu lông, kích thước tâm lỗ bu lông khác nhau. Do đó, khi chọn mua khách hàng cần lưu ý chọn mặt bích phù hợp.

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI, BS, DIN và JIS

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 tiêu chuẩn mặt bích thông dụng nhất hiện nay.

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

  Tiêu chuẩn ANSI là gì

  Tiêu chuẩn ANSI có tên tiếng anh đầy đủ là American National Standards Institute có nghĩa là Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn mặt bích ANSI ra đời vào ngày 19/10/1918 với mục đích quản trị và điều phối sự tiêu chuẩn hoá một cách tự giác và hợp thức các hệ thống quy ước.

  Bên cạnh tiêu chuẩn về mặt bích, ANSI còn hàng nghìn quy tắc và hướng dẫn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trên hầu hết mọi lĩnh vực. Không chỉ từ ngành công nghiệp năng lượng mà nó còn ảnh hưởng đến lĩnh vực thiết bị âm thanh, thiết bị xây dựng, sản phẩm bơ sữa, chăn nuôi,… ANSI được xem là sự đảm bảo giúp đánh giá năng lực cạnh tranh và xác định sự phù hợp của các thiết bị với các tiêu chuẩn chất lượng.

  Hiện nay, ANSI là đại diện của Mỹ trong các diễn đàn về tiêu chuẩn hóa toàn cầu và hoạt động với tư cách là thành viên chủ chốt tại 2 tổ chức ISO và IEC (Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế).

  Kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 150

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

  Kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 300

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

  Tiêu chuẩn mặt bích DIN

  Tiêu chuẩn DIN là gì

  Tiêu chuẩn DIN có tên tiếng anh đầy đủ là Deutsches Institut für Normung, có nghĩa là Viện tiêu chuẩn hóa Đức. Tiêu chuẩn mặt bích DIN được Đức lập ra nhằm mục đích hiện đại hóa hệ thống công nghiệp.

  Các tiêu chuẩn DIN được đánh giá lại tối thiểu mỗi 5 năm một lần để cập nhật, cải tiến thích hợp. Chọn tiêu chuẩn nào không còn phù hợp với tình trạng công nghệ hiện tại nữa thì sẽ được điều chỉnh lại hoặc loại bỏ ra bộ tiêu chuẩn DIN.

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích DIN

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích DIN PN16-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích DIN

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS - Nhật

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS có tên tiếng anh đầy đủ là Japan Industrial Standard. Đây là bộ các tiêu chuẩn kèm hướng dẫn cụ thể được ứng dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản.

  Tiêu chuẩn JIS đã được tính toán và thử nghiệm để sản xuất mặt bích đảm bảo các thông số kỹ thuật nhất định. Các mức áp lực thường thấy là: JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K.

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 16K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 20K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Tiêu chuẩn mặt bích BS

  Tiêu chuẩn mặt bích BS - Anh

  Tiêu chuẩn BS có tên tiếng anh đầy đủ là: British Standards Institute. Đây là bộ tiêu chuẩn mặt bích đầu tiên trên thế giới của nước Anh do Viện Tiêu Chuẩn Anh lập ra vào cuối thế kỷ 19.

  Ngoài việc đề cập cụ thể đến các quy chuẩn của mặt bích thép, bộ tiêu chuẩn BS còn sở hữu hơn 1500 tiêu chuẩn bao trùm nhiều chủ đề như: xây dựng dân dụng, vật liệu và hóa chất, điện tử, sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, hệ thống quản lý,…

  Mặt bích theo theo tiêu chuẩn BS 4504 PN10-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích BS

  Mặt bích theo theo tiêu chuẩn BS 4504 PN16-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích BS

  Tiêu chuẩn mặt bích là gì?

  Mặt bích là phụ kiện không thể thiếu trong việc kết nối của hệ thống đường ống. Vì thế, người ta đã sáng lập nên tiêu chuẩn mặt bích nhằm đánh giá chất lượng cũng như dựa vào đây xem xét thông số kỹ thuật của mặt bích có thích hợp với nhu cầu sử dụng hay không.

  Dựa trên thông số kỹ thuật trong các bộ tiêu chuẩn mặt bích xác định độ dày, đường kính ngoài, đường kính trong, tâm lỗ, khoảng cách lỗ, sai số, kích thước lỗ,… trong quá trình sản xuất mặt bích.

  Hiện nay, có 4 tiêu chuẩn của mặt bích được áp dụng là:

  – Tiêu chuẩn ANSI ( American National Standards Institute) – Tiêu chuẩn của nước Mỹ.

  – Tiêu chuẩn BS (British Standards Institute) – Tiêu chuẩn của nước Anh.

  – Tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung) – Tiêu chuẩn của nước Đức.

  – Tiêu chuẩn JIS (Japan Industrial Standard) – Tiêu chuẩn của nước Nhật.

  Mỗi tiêu chuẩn mặt bích khác nhau sẽ cho ra mặt bích có kích thước, độ dày, số lỗ bu lông, kích thước tâm lỗ bu lông khác nhau. Do đó, khi chọn mua khách hàng cần lưu ý chọn mặt bích phù hợp.

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI, BS, DIN và JIS

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 tiêu chuẩn mặt bích thông dụng nhất hiện nay.

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

  Tiêu chuẩn ANSI là gì

  Tiêu chuẩn ANSI có tên tiếng anh đầy đủ là American National Standards Institute có nghĩa là Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn mặt bích ANSI ra đời vào ngày 19/10/1918 với mục đích quản trị và điều phối sự tiêu chuẩn hoá một cách tự giác và hợp thức các hệ thống quy ước.

  Bên cạnh tiêu chuẩn về mặt bích, ANSI còn hàng nghìn quy tắc và hướng dẫn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trên hầu hết mọi lĩnh vực. Không chỉ từ ngành công nghiệp năng lượng mà nó còn ảnh hưởng đến lĩnh vực thiết bị âm thanh, thiết bị xây dựng, sản phẩm bơ sữa, chăn nuôi,… ANSI được xem là sự đảm bảo giúp đánh giá năng lực cạnh tranh và xác định sự phù hợp của các thiết bị với các tiêu chuẩn chất lượng.

  Hiện nay, ANSI là đại diện của Mỹ trong các diễn đàn về tiêu chuẩn hóa toàn cầu và hoạt động với tư cách là thành viên chủ chốt tại 2 tổ chức ISO và IEC (Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế).

  Kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 150

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

  Kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 300

  Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

  Tiêu chuẩn mặt bích DIN

  Tiêu chuẩn DIN là gì

  Tiêu chuẩn DIN có tên tiếng anh đầy đủ là Deutsches Institut für Normung, có nghĩa là Viện tiêu chuẩn hóa Đức. Tiêu chuẩn mặt bích DIN được Đức lập ra nhằm mục đích hiện đại hóa hệ thống công nghiệp.

  Các tiêu chuẩn DIN được đánh giá lại tối thiểu mỗi 5 năm một lần để cập nhật, cải tiến thích hợp. Chọn tiêu chuẩn nào không còn phù hợp với tình trạng công nghệ hiện tại nữa thì sẽ được điều chỉnh lại hoặc loại bỏ ra bộ tiêu chuẩn DIN.

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích DIN

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích DIN PN16-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích DIN

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS - Nhật

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS có tên tiếng anh đầy đủ là Japan Industrial Standard. Đây là bộ các tiêu chuẩn kèm hướng dẫn cụ thể được ứng dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản.

  Tiêu chuẩn JIS đã được tính toán và thử nghiệm để sản xuất mặt bích đảm bảo các thông số kỹ thuật nhất định. Các mức áp lực thường thấy là: JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K.

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 16K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn mặt bích JIS 20K

  Tiêu chuẩn mặt bích JIS

  Tiêu chuẩn mặt bích BS

  Tiêu chuẩn mặt bích BS - Anh

  Tiêu chuẩn BS có tên tiếng anh đầy đủ là: British Standards Institute. Đây là bộ tiêu chuẩn mặt bích đầu tiên trên thế giới của nước Anh do Viện Tiêu Chuẩn Anh lập ra vào cuối thế kỷ 19.

  Ngoài việc đề cập cụ thể đến các quy chuẩn của mặt bích thép, bộ tiêu chuẩn BS còn sở hữu hơn 1500 tiêu chuẩn bao trùm nhiều chủ đề như: xây dựng dân dụng, vật liệu và hóa chất, điện tử, sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, hệ thống quản lý,…

  Mặt bích theo theo tiêu chuẩn BS 4504 PN10-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích BS

  Mặt bích theo theo tiêu chuẩn BS 4504 PN16-RF

  Tiêu chuẩn mặt bích BS

  Các bài khác

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 về Cọc ống ván thép

  Phụ lục Tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9246 2012 về Cọc ống ván thép Phụ lục A (Tham khảo) Ví dụ về hình dạng và kích thước điển hình của phụ kiện Phụ lục này mô tả ví dụ điển hình về hình dạng, kích thước và những đặc điểm khác của phụ […]

  Xem thêm

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn

  Phương pháp thử ống ván thép và ống thép hàn xoắn theo TCVN 197 (ISO 6982). 12.1. Phương pháp xác định thành phần hóa học Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng. Thành phần hóa học của ống được xác định […]

  Xem thêm

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép

  Ký hiệu và phân loại cấp cọc ống ván thép 3.1. Ký hiệu cọc ống ván thép bao gồm các chữ và số như sau: – SPSP: Chữ viết tắt của cọc ván ống thép theo tiếng Anh (Steel Pipe Sheet Piles). – Ba chữ số tiếp sau chỉ giới hạn bền kéo nhỏ nhất […]

  Xem thêm